Keinoja vähentää CO2-päästöjä Maunulassa

399

Keinoja vähentää CO2-päästöjä Maunulassa

– Asumisessa

– Kulutuksessa

– Liikkumisessa

Miten voin vähentää liikkumisestaan aiheutuvia päästöjä?

Asukas voi vaikuttaa omiin liikkumisesta syntyviin päästöihinsä suunnittelemalla ja järkevöittämällä liikkumistaan

– Jos autoa on pakko käyttää, kannattaa ketjuttaa matkoja niin, että saa hoidettua usean asian samalla matkalla.
– Työmatkoissa kimppakyyti on hyvä ratkaisu. Kimppakyytejä voi etsiä tarvittaessa Internetistä.
– Automatkan voi myös yhdistää joukkoliikennematkaan, jos bussi- tai juna-asemalle on muuten liian pitkä matka.
– Taloudellisella ajotavalla voi vähentää matkan päästöjä ja säästää polttoainekuluissa.
– Lomalla kannattaa miettiä, onko lentomatka välttämätön, vai voisiko lomakohde löytyä lähempää.
– Hyvillä tietoliikenneyhteyksillä voidaan vähentää ihmisten liikkumisen tarvetta
– Työpaikoilla voidaan tarjota etätyömahdollisuutta ja esim. kokouksia ja neuvotteluja voidaan pitää videoyhteydellä, sen sijaan, että matkustettaisiin
– Opetuksessa ja terveydenhuollossa on saatu hyviä kokemuksia etäyhteyksistä. Useat palvelut (pankit, Kela jne.) ovat jo saatavilla Internetissä, mikä vähentää matkustamisen tarvetta.
– Taloudellinen ajotapa vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä yleensä noin 10 %. Jos Suomen kaikki 2,5 miljoonaa henkilöauton kuljettajaa omaksuisivat taloudellisen ajotavan, hiilidioksidipäästöt vähenisivät 700 000 tonnia, mikä vastaa noin kuutta prosenttia koko tieliikenteen päästöistä.
– Jos 215 000 henkilöautolla työmatkansa kulkevaa suomalaista tekisi etätyötä yhden päivän viikossa, hiilidioksidipäästöt vähenisivät noin 37 500 tonnia. Jos taas kaikki työmatkat tehtäisiin julkisilla kulkuneuvoilla, kimppakyydeillä, pyörällä tai kävellen, päästöt vähenisivät vähintään 94 000 tonnia ja parhaimmillaan 188 000 tonnia.
– Metro on nykyisistä kulkuneuvoista energiatehokkain ja esim. henkilöauton energiankulutus on 13-kertainen metroon nähden. Käytännössä metron rakentaminen on kannattavaa vain suurimmissa kaupungeissa, ja muissa kunnissa on pohjattava julkinen liikenne muiden kulkuneuvojen varaan.

Onko autojen energiatehokkuuden parantamisella ratkaisevaa vaikutusta päästöjen vähentämiseen?

a. Vaikka moottorien tekniikka kehittyy jatkuvasti, myös lisälaitteiden määrä kasvaa. Lisälaitteet kuluttavat energiaa ja nostavat auton painoa, mikä taas kasvattaa energiankulutusta. Lisäksi henkilöautoliikenne kasvaa jatkuvasti, mikä kasvattaa kokonaispäästöjä, vaikka yksittäisten autojen päästöt vähenisivät.
b. Biopolttoaineilla voidaan vähentää autojen päästöjä, mutta niitä ei voida tuottaa kestävästi niin paljon kuin liikennemäärät vaatisivat. Ne voivat kuitenkin olla hyvä ratkaisu esim. julkisen liikenteen bussien polttoaineeksi. Fossiilisista polttoaineista maakaasu tuottaa vähiten päästöjä, joten myös se on varteenotettava vaihtoehto. Yksityisautoille sen jakeluverkosto on vielä riittämätön, mutta biopolttoaineiden tapaan se sopii busseille.
c. Nykyisistä teknologioista sähkö- ja hybridiautot ovat ympäristöystävällisimpiä. Kokonaan sähköllä toimivien autojen ongelmana on tällä hetkellä akkuteknologia, joka ei ole vielä kehittynyt tarpeeksi kilpailukykyiseksi. Sähkö- ja hybridiautojen päästöihin vaikuttaa sähkön tuotantotapa, joten vihreää sähköä ostamalla voi vähentää autonsa päästöjä entisestään. (www.Ilmasto-opas.fi)
d. Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa energiatehokkaiden kulkuneuvojen suosimiseen. Tällä hetkellä verotus suosii vähäpäästöisiä autoja ja autot on luokiteltu eri energialuokkiin. Niiden avulla kuluttaja voi vertailla eri vaihtoehtojen ympäristöystävällisyyttä. Toisaalta haittana on, että ”ekoauto” voi luoda ostajalle mielikuvan ekologisesta liikkumistavasta ja siten lisätä yksityisautoilua, vaikka yksityisautoilun päästöt ovat aina suuremmat kuin joukkoliikenteen.
e. Autojen energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää, mutta yksinään riittämätöntä, jos tieliikenteen kasvua ei saada rajoitettua. EU:n alueella myytävien uusien autojen keskimääräiset päästöt ovat tällä hetkellä 158 g/km ja EU on asettanut tavoitteeksi 130 g/km vuoteen 2015 mennessä. Autokanta kuitenkin uusiutuu suhteellisen hitaasti ja liikenteen kasvu kumoaa teknologian kehityksen hyviä vaikutuksia.

Onko Maunulan yhdyskuntarakenteella vaikutusta liikenteen päästöihin?
a. Maunulassa päästöt ovat pienempiä kuin haja-asutusalueella lyhyiden välimatkojen ja paljon käytetyn joukkoliikenteen vuoksi. Maunula on joukkoliikenteen solmupisteessä.
b. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voidaan oleellisesti vaikuttaa päästöjen määrään. Maankäytön suunnittelu ja liikennesuunnittelu tulisi yhdistää eheän yhdyskuntarakenteen luomiseksi.
c. Maunulassa tulisi suosia tiivistä keskustaa ja lähikauppoja ja -palveluja. Keskustan ulkopuolisista suurista kauppakeskuksista pitäisi pyrkiä eroon, sillä niihin matkustetaan autoilla, mikä aiheuttaa runsaasti päästöjä.
d. Asutusta tulisi ohjata siten, että työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja haja-asutusta rajoitetaan.
e. Asutusta voidaan sijoittaa keskustan lisäksi ”satelliittialueille”, joissa on omia lähipalvelujaan ja joista on hyvät julkiset kulkuyhteydet keskustaan.
20. Miten yksityisautoilua voidaan pyrkiä vähentämään?
a. esim. korkeilla parkkimaksuilla ja rajoitetulla parkkipaikkojen määrällä.
b. ruuhkamaksut voivat olla toimiva ratkaisu.
c. Julkista liikennettä tulisi tukea siten, että matkalippujen hinnat pysyvät alhaisina suhteessa autoiluun.
d. Joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen rooli päästöjen vähentämisessä on olennainen.
e. Hyvä kävely- ja pyörätieverkosto
f. Liikennesuunnittelussa kävelijät ja pyöräilijät tulisi asettaa etusijalle.
g. Väylät tulisi pitää hyvässä kunnossa ja asukkaita pitäisi kannustaa käyttämään niitä.
h. Pyörille tulisi olla riittävästi turvallisia telineitä ja liittymisen julkiseen liikenteeseen tulisi olla helppoa.
i. Pyörä pitäisi saada kuljettaa ilmaiseksi tai edullisesti joukkoliikenteen kulkuneuvoissa.

Auttaisiko tiedottaminen ”pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön eduista” hiilidioksidikaasujen vähentämisessä?
a. Tutkimuksissa on huomattu, että ihmiset useimmiten muuttavat vapaaehtoisesti liikkumistapojaan ympäristöystävällisemmiksi, kun heille tarjotaan tietoa muutoksen eduista.
b. Tehokas keino on tiedottaa työpaikoilla ja tukea työntekijöiden siirtymistä julkiseen liikenteeseen työmatkalipuilla tai pyöräilyyn tarjoamalla suihkutilat ja riittävästi pyörätelineitä.