Roolit pelissä

660

Roolit ”Maunula pelastaa maailman” pelissä:

1) Kulutuksella vaikuttaja: vaikuttaa CO2-päästöihin omilla kulutusvalinnoillaan.

2) Mielipiteellä vaikuttaja: vaikuttaa esittämällä julkisuudessa mielipiteitä, joilla on vaikutusta muiden käyttäytymiseen CO2-päästöjen vähentämisessä

3) Toimija: edistää muutosprosessia tekemällä konkreettisia asioita, joissa ei tarvita erityistä osaamista kuten jakaa paikallislehteä, keittää tapahtumissa kahvia. Näitä tekoja tarvitaan myös päästövähennysprosessissa.

4) Mestari/taitaja: omaa erityisen taidon, jota tarvitaan päästövähennysprosessissa, kuten taittaa lehteä, päivittää kotisivuja jne.

5) Tietäjä: Omaa erityistä tietoa CO2-päästöjen vähentämisestä ja käsitys tulevasta tapahtumista

6) Haltia: Päättää organisaation kuten taloyhtiön tai yhdistyksen sitoutumisesta prosessiin

7) Velho: Osaa erityisen kyvyn ymmärtää tilanne ja sen mahdollisuudet sekä kyvyn tehdä prosessin kulku ymmärrettäväksi

8) Jokeri: Omaa kyvyn liittää uusia henkilöitä ja osapuolia mukaan prosessiin

9) Profeetta: Innostaa uusia osapuolia liittymään prosessiin muissa kaupunginosissa, kaupungeissa, maissa …

Roolit kuvaavat henkilön taipumuksia ja osaamista, suhdetta muihin prosessissa mukana oleviin sekä myös sitoutumista CO2-päästöjen vähentämiseen. Roolit ovat geneerisiä ja niiden avulla voidaan ratkaista muitakin ongelmia.