Tulevaisuuksien kartalla Maunulan tulevaisuusskenaarioita

433

Turun yliopiston Demokratian tulevaisuudet 2017 –kurssilla hahmoteltiin Maunulalle vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita. Tulevaisuuksien karttojen luonnoksia arvioitiin Seilin saarella kurssin seminaarissa 4.-5.5.2017. Kurssin opiskelijat Milla Ekman ja Maarit Intke tekevät Maunulalle tulevaisuuskarttaa, jonka aikajänne ulottuu vuoteen 2035 asti. Työn tilaajana on Maunula-Seura. Muita tulevaisuuskarttojen tilaajia olivat ammattijärjestö SAK, Kynnys ry, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA sekä Kalevi Sorsan -säätiö ja ajatuspaja DEMOS.

Tulevaisuuskartta on tehty Osmo Kuusen kehittämän menetelmän pohjalta. Menetelmässä luodaan tulevaisuusmatriisi, jonka vaakariveille sijoitetaan tulevaisuusmuuttujia. Pystysarakkeiden ruutuihin sijoitetaan vaihtoehtoisia tapahtumia tulevaisuudessa.

Maunulaan vaikuttavia keskeisiä ulkopuolisia muutostekijöitä ovat muun muassa Suomen talouden kehitys, maahanmuutto, digitalisaatio ja Helsingin yleiskaavan toteutus. Maunulan muuttujia olivat alueen asuntokannan rakenne, väestörakenne, kaupungin ja Maunulan suhde, alueen julkiset tilat sekä asukkaiden ja taloyhtiöiden toiminnan painopisteet.

Tulevaisuustaulukolla hahmotellaan edellä kuvattujen muuttujien pohjalta vaihtoehtoisia skenaarioita, joissa voi olla muun muassa uhkaskenaario, odotettu kehityskulku ja utopistisen hyvä skenaario.

Katso valokuvasarja Seilin saaren seminaarista 4.-5.5.20175.11 MB  

pdfMaunula-Seuran kommentit Maunulan tulevaisuuskartan luonnoksesta2.9 MB  

pdfOsmo Kuusen esitys tulevaisuuskartan laatimisesta1015.06 KB 

Katso myös Kaupunkitutkimuksen päivien 28.4.2017 työryhmässä Kaupunginosien aika – Mosaiikkimaisen muutoksen ymmärtäminen tuotettu materiaali