Miksi vähentää päästöjä?

448

Miksi pitäisi vähentää kasvihuonepäästöjä?

Tiedätkö mitä ovat C02-päästöt?
Hiilidioksidipäästöt syntyvät palamisreaktioissa, joista lopputuotteena on muun muassa hiilidioksidikaasua. Hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymisen mukana. Myös esimerkiksi liha, maito, maatalous ja sementintuotanto synnyttävät hiilidioksidipäästöjä.Päästöt ovat osallisena ilmastonmuutokseen, jota kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.

Mitä on hiilidioksidi?
Hiilidioksidia esiintyy maan ilmakehässä luontaisesti pieninä pitoisuuksina. Hiilidioksidin luontainen pitoisuus ilmakehässä vaihteli vuorokauden ja vuodenajan mukaan ollen keskimäärin 0,028 %. Vuoden 2017 lopulla ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on keskimäärin 0,04 % (405 ppm) eli (parts per million) (wikipedia)

Hiilidioksidia syntyy hiilipitoisten aineiden palamistuotteena, kuten palaessa sekä soluhengityksessä. Kasvit käyttävät sitä raaka-aineena orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa eli yhteyttämisessä.

Mikä on kasvihuonekaasu ja miten se liittyy kasvihuoneilmiöön?
Kasvihuonekaasu on kaasu, joka ilmakehässä ollessaan päästää lähes kaiken auringonsäteilyn lävitseen, mutta absorboi suuren osan Maan pinnalta lähtevästä lämpösäteilystä aiheuttaen kasvihuoneilmiön. 

Kasvihuonekaasuja ovat esimerkiksi
– hiilidioksidi (CO2),
– metaani (CH4),
– dityppioksidi (N2O),
– fluorihiilivedyt (HFC),
– perfluorihiilivedyt (PFC)
– rikkiheksafluoridi (SF6)

Mitä hiilidioksidi tekee ilmakehässä?
Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, eli sen määrän lisääntyminen ilmakehässä kasvattaa maapallon lämpötilaa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö nostaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, kun syvällä maaperässä ollut hiili poltettaessa muuttuu hiilidioksidiksi ja siirtyy ilmakehään.

Jos CO2-pitoisuus nousee yli 450 ppm, Grönlanti ja läntinen Antarktis sulavat vähitellen. Tämä nostaisi merten pintaa noin 6 metriä.

Miten ihmisen toiminta lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja lämmittää ilmastoa?
Päästöjä syntyy, kun poltetaan öljyä, maakaasua, hiiltä ja muita fossiilisia polttoaineita.

Hhiilidioksidipäästöjen määrä kuvataan CO2-päästöt asukasta kohden

vuonna 2014 tn/as
– Qatar 45,42
– Saudiarabia 19,53
– Luxemburg 17,36
– USA 16,49
– Viro 14,85
– Venäjä 11,86
– Saksa 8,89
Suomi 8,66
– Kiina 7,54
– Sveitsi 4,31
– Vietnam 1,8
– Somalia 0,05