Raide-Jokerin suunnittelijat on valittu

317

HKL:n johtokunta ja Espoon teknisen toimen johtaja ovat päättäneet valita Raide-Jokerin suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi Ramboll Finlandin, Siton ja VR Trackin muodostaman ryhmittymän. Helsingin ja Espoon muodostama tilaajaorganisaatio, nyt valittu suunnittelijaryhmittymä sekä syksyllä valittava urakoitsija tulevat muodostamaan yhteisen allianssiorganisaation toteuttamaan Raide-Jokeri-pikaraitiolinjaa. Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa alkuvuonna 2019. Projektin urakoitsijan kilpailutus on vielä käynnissä. Raide-Jokeri-linja toteutetaan riskien hallintaan sopivalla allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi.

Valitun suunnittelijaryhmittymän jättämä tarjous oli tilaajan saamista tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksensa jättivät myös ryhmittymä Täyskäsi, johon kuuluvat Destia, A-Insinöörit Suunnittelu, Saanio & Riekkola, Finnmap Infra, Sweco Rakennetekniikka, Sweco Ympäristö ja Arkkitehtitoimisto CJN sekä ryhmittymä Raideri, johon kuuluvat Pöyry Finland, WSP Finland ja Ratatek.

Hanke on teknisesti haastava, sillä vilkkaasti liikennöidyn reitin varrella on paljon tiivistä kaupunkirakentamista ja muun muassa useita isoja siltoja

Palvelut, asutuksen ja työpaikat yhdistävä pikaraitiotie mahdollistaa kaupunkikeskittymien tiivistymisen ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Säännöllinen ja luotettava raideliikenneyhteys tulee vaikuttamaan positiivisesti koko pääkaupunkiseudun kehitykseen ja vetovoimaan.

Raitiotien suunnittelu on VR Trackin suunnitteluliiketoiminnan johtaja Harri Yli-Villamon mukaan Raide-Jokerissa päästään hyödyntämään tuoreeltaan Tampereen raitiotiehankkeessa kertyneitä kokemuksiamme.

Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä.

Projektin urakoitsijan kilpailutus on vielä käynnissä. Urakoitsijavalinta on tarkoitus tehdä syksyn aikana. Vuoden lopulla käynnistyy projektin kehitysvaihe, jolloin osapuolet suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat kustannukset ja aikataulu. Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa alkuvuonna 2019.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Se tuo myös mahdollisuuksia rakentaa uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen. Linja tulee korvamaan nykyisen runkobussilinjan, 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.

LISÄTIETOJA
Raide-Jokeri  

Katso myös 
Anne Karlssonin esitys yleiskaavan toteuttamisohjelmasta 

sekä Christina Suomen esitys kaupunkibulevardeista