Oulunkylän kirkon remonttiin varattu 10 miljoonaa euroa

328

Oulunkylän kirkon remontti sisällytettiin osaksi Helsingin seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaa 2017-2019 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa 2016. Investointirahaa remonttiin on varattu 10 miljoonaa euroa. Remonttisuunnitelma on osa laajempaa kirkkojen käyttösuunnitelmaa – mm. Maunulan kirkon yhteiskäyttöön siirtymistä Petruksen seurakunnan kanssa sekä toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena olevaa kirkkojen monikäyttöisyyden kehittämistä. Oulunkylän seurakunta oli asettanut Maunulan yhteiskäytön edellytykseksi sen, että Oulunkylän kirkon peruskorjaus taataan. 

Oulunkylän kirkon säilyttämistä, remontointia ja kehittämistä puoltaa myös Raide-Jokerin varren asemakaavamuutos Käskynhaltijantiellä ja Norrtäljentiellä sekä Raide-Jokerin kehittäminen, jolloin kirkko kasvavassa solmukohdassa voi palvella monella tavoin niin seurakuntalaisia kuin laajemminkin helsinkiläisiä.

Kirkkokiinteistö tarvitsee perusteellisen remontin. Peruskorjaus tarjoaa mahdollisuuden ottaa suunnittelussa huomiooon kirkon tulevaisuuden käyttötarpeet.

Investointirahaa on remonttiin varattu 10 miljoonaa euroa. Mittava remontti synnyttää myös tulevaisuuden kasvavia vuokramenoja. On syytä selvittää siinä määrin kuin mahdollista, mikä remontin jälkeinen vuokrataso tulee olemaan ja millainen on ennuste tilamäärärahojen jakoperusteiksi Helsingin seurakuntayhtymässä. Kirkkorakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla ja vuokrasopimus umpeutuu vuonna 2025. Seurakunta selvittää kaupungin tulevan tonttivuokran perusteista ja tasosta.

Kuluvana vuonna 2017 on tavoitteena kerätä työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta toive- ja tarvekartoitusta kirkon remontin suunnittelun ja toteutuksen suhteen. Samalla kartoitetaan väistötilatarve.

Tässä vaiheessa ovat avainkysymyksiä remontin kustannukset ja kustannusvaikutukset seurakunnan talouteen, remontin aikataulu sekä se, millaisia toimia kiinteistötoimisto odottaa tässä vaiheessa Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvostolta ja viranhaltijoilta. Tarpeen on myös perustaa projektiryhmä remontin suunnittelun ja etenemisen tueksi.

LISÄTIETOJA
Pöytäkirja 12.06.2017 Pykälä 69 Oulunkylän kirkon peruskorjauksen suunnittelutyön aloittaminen   

Pöytäkirja 13.03.2017 Pykälä 31 Maunulan kirkon yhteiskäyttö Petruksen kanssa  

Raide-Jokerin varren asemakaavamuutos Käskynhaltijantien ympäristön osalta, havainnollistamiskuva  

Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2016 pykälä 349 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen  

Kirkko ja kaupunki (2.10.2015) Myydäänkö Oulunkylän kirkko?