Valtuusto päättää kaupunkistrategiasta

330

Pormestari Vapaavuoren esitys Jan Helsingin kaupunkistrategiaksi julkaistiin torstaina 24.8.2017. Strategia oli valmisteltu yhdessä tärkeimpien puolueiden kesken. Kaupunkistrategia ohjaa Helsingin kehitystä valtuustokaudella 2017-2021. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 4.9.2017 tehden siihen joitakin muutoksia. Kaupunginvaltuusto käsittelee strategiaa 13. ja 27. syyskuun kokouksissa ja hyväksyy sen jälkimmäisessä kokouksessa.

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Helsinki vahvistaa myös asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Strategiassa otetaan kantaa muun muassa kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestykseen, asuntorakentamisen tavoitteisiin ja koulujen sisäilmaongelmiin. Lisäksi strategiassa todetaan, että kaupunginosien eriytyminen tulotason ja hyvinvoinnin osalta otetaan Helsingissä vakavasti.

Eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Erityiskohtelun rahoitusta lisätään ja suunnataan lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Helsingin jokaisen koulun on oltava niin hyvä, että vanhemmat valitsevat mielellään lähikoulun.

Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.

LISÄTIETOJA
Helsingin kaupunkistrategiaesitys