Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien yhdistämistä selvitetään

347

Oulunkylän seurakuntaneuvosto päätti 12.06.2017 kokouksessaan, että se suhtautuu myönteisesti selvityksen tekoon, jossa tutkitaan Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien yhdistämistä tai yhteistyön syventämistä. Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun Pakilan seurakuntaneuvoston aloitteen pohjalta. Pakilan seurakuntaneuvosto käsitteli 6.6. aloiteasiaa.

Rakenneselvitystä varten on perustettu työryhmä, joka koostuu molempien seurakuntien luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Päätökset jatkotoimenpiteistä tehdään kartoituksen pohjalta syksyn 2017 aikana.

Impulssi selvitykseen tuli Meilahden ja Töölön seurakunnista, kun nämä ilmoittivat toukokuun alussa aloittavansa kahdenkeskiset keskustelut, joissa ne tutkivat mahdollisuutta seurakunnalliseen rakennemuutokseen siten, että kyseiset seurakunnat yhdistyvät yhdeksi seurakunnaksi.

Oulunkylän ja Käpylän seurakunnat yhdistyivät vuonna 2011 ja tällöin Oulunkylän kirkosta tuli myös yhdistettyjen seurakuntien pääkirkko.

LISÄTIETOJA
Pöytäkirja 12.06.2017 Pykälä 70: Pakilan seurakuntaneuvoston aloite