126. aluefoorumi: Pohjoisen suurpiirin keskustojen kehittäminen

438

Maunulan 126. aluefoorumi pidettiin ma 30.10.2017 klo 18-20 asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25). Aiheena oli Pohjoisen suurpiirin alueen keskustojen kehittäminen. Tilaisuuteen on kutsuttu naapurikaupunginosien edustujia Pakilasta ja Oulunkylästä kertomaan, mitä mahdollisuuksia uusi yleiskaava tarjoaa alueiden palveluiden kehittämiselle. Pakilan kehittämisen näkökulmia avasi arkkitehti Simo Sankari Pakila-Seurasta. Uuden yleiskaavan vaikutuksia Oulunkylään jäsensi Arto Salmela Oulunkylä-Seurasta. Suunnittelun tilannetta kommentoi kaupungin kaavoituksesta arkkitehti Antti Varkemaa.

Millainen asuinpaikka Pohjoinen suurpiiri on vuonna 2035?  Tilaisuudessa esiteltiin lyhyesti keväällä 2017 Turun yliopiston kurssilla Demokratian tulevaisuudet -kurssilla tehdyt Maunulan tulevaisuuden skenaariot vuodelle 2035. 

Katso tilaisuuden valokuvat!4.42 MB

ESITYSMATERIAALI
pdfTilaisuuden taustamateriaalit3.36 MB  

pdfSimo Sankarin esitys Pakilan kehittämisestä7.15 MB 

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

Aika: Ma 30.10.2017 klo 18-20

OHJELMA
18.00-18.10 Verkostokaupunki-idea ja Maunulan keskustojen kehittäminen

18.20-18.30 Pakilan kehittäminen, Simo Sankari, Pakila-Seura

18.40-18.50 Oulunkylän keskustat, Arto Salmela, Oulunkylä-Seura

Esityksiä kommentoi Antti Varkemaa Helsingin kaupungin kaavoituksesta

19.00-19.15 KAHVITTELUA JA VERKOTTUMISTA

19.15-19.30 Osmo Kuusen tulevaisuuksien kartta -menetelmä asuinalueen tulevaisuusskenaarioiden teossa

LISÄTIETOJA
Mikä on Maunulan aluefoorumi?  

94. aluefoorumi 22.10.2012 Maunulan keskustan kehittämisestä 

Maunulan keskustan suunnittelun historia 

Simo Sankarin esitys verkostokaupungista Maunulan kesäseminaarissa 10.6.2011  

pdfMaunula 2035 skenaariot262.83 KB  

Tulevaisuuksien kartalla Maunulan tulevaisuuskenaarioita  

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos  

Anne Karlsson (11.5.2017) Yleiskaavan toteuttamisohjelma    

Christina Suomi (11.5.2017) Esitys Helsingin kaupunkibulevardeista  

Taina Ollikainen (11.5.2917) Kaupan kehitysnäkymiä