Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien rakenteen selvittäminen

263

Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien liittämistä selvittää elokuussa perustettu työryhmä, jossa on jäseniä molemmista seurakunnista. Sen jäseniä ovat Susanna Airola, Kaisa Heininen, Ulla Kosonen, Anne Lindell, Leo Norja, Taina Haterma, Sanna Vesikansa ja Jaakko Weuro. Työryhmä esittää, että 14.11.2017 molemmat seurakuntaneuvostot pitävät ensin erilliset kokoukset Hyvän Paimenen kirkolla. Sen jälkeen seurakuntaneuvostot kokoontuvat yhteiseen iltakouluun, jossa keskustellaan ja työstetään eri vaihtoehtoja selvitysryhmän valmisteleman materiaalin pohjalta.

Selvitysryhmä on pyytänyt jäsenyysasiantuntija Mikko Hormiolta Pakilaa
ja Oulunkylää koskevan analyysin. Lisäksi Pontus Salmelta on pyydetty näkemyksiä seurakuntien toimintakulttuuriin liittyen ja hallintojohtaja Jussi Muhoselta Helsingin seurakuntien talouslukuihin liittyvä analyysi.

LISÄTIETOJA
Pakilan seurakuntaneuvosto 12.9.2017 

Pakilan seurakuntakuntaneuvosto 10.10.2017