Kaupunginhallitus päätti osallisuuden periaatteista

360

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 hallintosäännön osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteiden ja niiden osatekijöihin perustuvan osallisuusmallin toimeenpanemiseksi vuosina 2018-2021 seuraavaa: Kaupunginhallitus toteaa, että yleisistä käyttövaroista ohjataan kaupunginkanslian käyttöön aiemmin lähiöprojektin käytössä ollut, enintään 500 000 euroa, käytettäväksi alueellisen osallisuuden toimeenpanoon ja osallistuvan budjetoinnin teknisen alustan kehittämiseen ja ylläpitoon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi siten, että osallisuusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuosittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon henkilöstön, alueellisen osallisuuden käyttömenot, sekä osallistuvan budjetoinnin alueellisesti päätettävät summat.

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa toimialalautakuntia osaltaan raportoimaan osallisuuden toteutumisesta kaupunkistrategian arvioinnin yhteydessä valtuustokauden puolessa välissä.

Katso tiedote 13.11.2017

Esitys Helsingin osallisuusmallista