Kyläkunnantie 67 asemakaavasta keskustelutilaisuus 4.12.

425

Kyläkunnantien ja Pakilantien risteykseen, osoitteeseen Kyläkunnantie 67, suunnitellaan päivittäistavarakauppaa ja toimistotiloja. Kolmikerroksinen toimitilarakennus sijoittuu tontille 34111/18 sekä Helsingin kaupungin omistamalle suojaviheralueelle Kehä I:n varteen. Suunnittelijat ovat tavattavissa ja keskustelemassa hankkeesta 4.12.2017 kello 17.00–18.30 Maunula-talossa (avoin oppimisympäristötila, 3 krs, Metsäpurontie 4).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (selostusluonnos ja viitesuunnitelma) on esillä 27.11.–18.12.2017 muun muassa Maunulan kirjastossa (Metsäpurontie 4).

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 18.12.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

Bafo cc Oy on 7.4.2017 lähettänyt kiinteistölautakunnalle osoitetun hakemuksensa, jossa se pyytää Pakilassa sijaitsevan kaupungin omistaman alueen varaamista uuden liike- ja toimistorakennuksen suunnittelua varten. Hakija omistaa viereisen, osoitteessa Kyläkunnantie 67 sijaitsevan rakentamattoman liiketontin 34111/18. Tontti on edelleen rakentamatta. Rakennusoikeus on 950 k-m².

Bafo cc Oy on suunnitellut tontille ja kaupungin omistamalle viereiselle alueelle yhteensä noin 5 500 k-m²:n suuruista liike- ja toimistorakennusta. Suunnitelmaluonnoksessa ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu päivittäistavarakauppa ja ylemmissä kerroksissa on monitoimitilaa mahdollistaen mm. toimisto-, kuntosali- ja ravintolatoiminnan. Kaupunkisuunnitteluvirasto on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti Pakilantien varren lisärakentamistavoitteiden johdosta, ja asemakaavamuutoksen edistämiseksi tarvitaan suunnitteluvaraus alueeseen.

Lisätietoja hankkeesta Helsingin karttapalvelussa

LISÄTIETOJA

Ark-house arkkitehdit Oy: Viitesuunnitelma  

Kaupunginhallitus 22.5.2017: Alueen varaaminen Bafo cc Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun uuden liike- ja toimistorakennuksen suunnittelua varten (Pakila, tontti 34111/18)