Maunulan eteläpuolelle uusi 6000 asukkaan asuinalue

536

Pohjois-Pasilaan eli entisen maaliikennekeskuksen alueelle syntyy noin 5700 asukkaan asuinalue. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 17.11.–18.12.2017.

Asemakaavan muutos sisältää kerrosalaa 251 095 m2 , josta on asumista 237 400 m2 , liike- ja toimitilaa 4 310 m2 , julkisia palveluja 8 200 m2 ja yhteistilarakennus 1 185 m2 . Asuinkerrostalokortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 2,46.

Tavoitteena kaavoituksessa on tehokkaasti rakennettu urbaani kerrostaloalue. Asuntokorttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia umpikortteleita, jotka muodostavat avoimia ja yhtenäisiä sisäpihoja. Monimuotoiset korttelit mahdollistavat erilaisia talotyyppejä, joita vahva kaupunkirakenteellinen kokonaisidea yhdistää. Kerrosluku vaihtelee viidestä kahdeksaan. Alueella on kaksi korkeampaa 12- ja 15-kerroksista maamerkkirakennusta.

Alueen länsireunassa oleva Postintaival poistuu käytöstä ja sen paikalle rakennetaan uusi kaupunginosapuisto (Postipuisto). Puistonäkymistä ja kulkureiteistä Keskuspuistoon suunnitellaan merkittäviä identiteettitekijöitä alueelle.

Alueelle kaavoitetaan kohtuuhintaisia asuntotontteja toteuttaen Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) asuntotuotantotavoitetta. Tavoitteena on sekoittunut rahoitus- ja hallintamuotojakauma sekä monipuolinen asuntojakauma. Vapaarahoitteisesta tuotannosta vähintään 50 % toteutetaan perheasuntoina.

LISÄTIETOJA
Tietoja Postipuiston kaavoituksesta 

Kaavaselostus  

Asemakaavamuutos