Helsingin hallinto-oikeus otti kantaa yleiskaavapäätökseen

902

Helsingin hallinto-oikeus on 5.2.2018 antamillaan päätöksillä ratkaissut Helsingin yleiskaavaan ja Vartiosaaren osayleiskaavaan kohdistuneet valitukset. Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvastaisena Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi-merkintöjen osalta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi päätöksen osittain näihin merkintöihin rajoittuvien asuinrakentamista koskevien kaavamerkintöjen osalta.

Hallinto-oikeus kumosi myös Hämeenlinnanväylän varrelta Keskuspuiston alueelle ja maakuntakaavan virkistysalueelle osoitetut uudet rakentamisalueet maakuntakaavan vastaisena. Hallinto-oikeus kumosi myös Hämeenlinnanväylän varrelta Keskuspuiston alueelle ja maakuntakaavan virkistysalueelle osoitetut uudet rakentamisalueet maakuntakaavan vastaisena. Hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavan toteutuminen merkitsisi maakuntakaavassa osoitetun virkistysalueen laajaa supistumista.

Ilmalan varikkoalueen osalta yleiskaavassa ei oltu huomioitu raideliikenteen oletetun kasvun ja siihen liittyvien varikkoalueiden tarpeita riittävissä määrin.

Pitäjämäkeä koskevissa kaavamerkinnöissä ei ole huomioitu nykyiseen tehdastoimintaan tarvittavia suoja-alueita tarvittavissa määrin.

Muilta osin Helsingin yleiskaavaan kohdistuneet valitukset hylättiin. Hylätyiksi tulivat siten muun ohella Malmin lentokenttää ja Tuomarinkylän kartanon aluetta koskevat valitukset. Malmin lentokenttäaluetta koskevan kaavaratkaisun kumoamista oli vaadittu kaikkiaan 16 eri valituksessa. Tuomarinkylän alueeseen kohdistui kuusi valitusta. Tuusulanväylän ja Vihdintien kaupunkibulevardien suunnittelu voi jatkua ja nämä kohteiden toteutuksen edistäminen nostettiin Helsingin kaupunkistrategiassa esille.

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Helsingin uusi yleiskaava – Kaupunkikaava käsittää koko Helsingin alueen lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan kuntien yhteistä yleiskaavaa. Helsingin yleiskaavaa koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen 26.10.2016 § 272 kohdistui kaikkiaan 50 valitusta. Yleiskaavasta valittivat eri viranomaistahot, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt, yhtiöt ja yksityishenkilöt.

Lisätietoja
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.2.2018  

Yleiskaavan toteuttamisohjelma  

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021  

Valtuusto hyväksyi yleiskaavan 26.10.2016