Pakilan seurakuntaneuvosto ei halunnut jatkaa yhdistämisneuvotteluja

375

Pakilan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 16.1.2018 päättänyt, että se ei aloita yhdistymisneuvotteluja Oulunkylän seurakunnan kanssa, vaan jatkaa nykyisellä seurakuntarakenteella Pakilan seurakuntana. Näin ei myöskään Oulunkylän seurakunnalla ollut edellytyksiä jatkaa valmistelua Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien yhdistymiseksi.

Pakilan kirkkoherra Leo Norja teki seurakuntaneuvostolle 12.12.2017 esityksen Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien yhdistämistä vuoden 2020 alussa. Asia jäi tuolloin seurakuntaneuvostossa pöydälle. Esitystä käsiteltiin uudelleen 16.1.2018, jolloin esitys kaatui äänin 12-3.

Oulunkylän seurakuntaneuvoston kokoukseen 22.1.2018 valmisteltuna ehdotuksena oli ollut, että Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien rakenteen valmistelua jatketaan seurakuntien yhdistämisen vaihtoehdon pohjalta ja yhden uuden seurakunnan muodostamisesta valmistellaan yhteinen aloite niin, että seurakuntien yhdistyminen voisi toteutua viimeistään vuoden 2020 alusta.

Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien liittämistä on selvittänyt elokuussa 2017 perustettu työryhmä, jossa on jäseniä molemmista seurakunnista. Sen jäseniä ovat Susanna Airola, Kaisa Heininen, Ulla Kosonen, Anne Lindell, Leo Norja, Taina Haterma, Sanna Vesikansa ja Jaakko Weuro.

Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien kirkkoherrat olivat käyneet keväällä 2017 neuvottelun siitä, onko Meilahden ja Töölön seurakuntien aloittamalla rakennemuutoskeskustelulla vaikutusta myös Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien tulevaisuuteen.

LISÄTIETOJA
Oulunkylän seurakuntaneuvoston kokous 22.1.2018