Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet jäivät pöydälle

369

Kaupunginhallitus käsitteli 25.6.2018 kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita. Asiaa käsiteltiin uudelleen 8.8.2018, jolloin se jäi uudelleen pöydälle. 

Kanslian valmistelemassa esityksessä kaupunginhallitukselle päätetään, että: 
A
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet.

B
Kaupunginhallitus kehottaa toimialalautakuntia periaatteiden mukaisesti päättämään hallinnoimiensa tilojen maksullisesta käytöstä perittävistä maksuista.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa ottamaan huomioon asukaskäytön mahdollistaminen soveltuvin osin kaikissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä muita toimialoja huolehtimaan hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä sähköiseen varausjärjestelmään.

LISÄTIETOJA

Kaupunginhallitus 25.6.2018: Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet, päätöshistoria