Raide-Jokerin katusuunnitelmia esitellään 10.10. klo 17.30

341

Raide-Jokerin suunnittelu on edennyt katusuunnitelmien laadintaan. Maunulan osalta esimerkiksi Pakilantie muuttuu Raide-Jokerin myötä 1 + 1 kaistaiseksi. Helsingin puolella sijaitsevien katujen suunnitelmaluonnoksia esitellään kahdessa tilaisuudessa loka–marraskuussa. Maunulan ja Pirkkolan alueen Raide-Jokerin katusuunnitelmia esitellään 10. lokakuuta kello 17.30–19.30 Pohjois-Haagan yhteiskoululla osoitteessa Pietari Hannikaisen tie 6.

Katusuunnitelmissa määritellään muun muassa katujen tarkka sijainti ja mitat, pintamateriaalit, istutukset sekä alustavat valaistus- ja kuivatusratkaisut. Katusuunnitelmat perustuvat aiemmin laadittuihin liikennesuunnitelmiin ja hankesuunnitelmaan, joita on esitelty muun muassa Jokerimessuilla edellisvuosina.

Pitäjänmäen ja Oulunkylän (pääradasta länteen) välisten katujen suunnitelmaluonnoksia esitellään 10. lokakuuta kello 17.30–19.30 Pohjois-Haagan yhteiskoululla osoitteessa Pietari Hannikaisen tie 6. Luonnokset koskevat muun muassa katuja Takkatie, Pitäjänmäentie, Eliel Saarisen tie, Pirkkolantie, Pirjontie, Pakilantie, Käskynhaltijantie, Norrtäljentie ja Oulunkyläntie. Tilaisuudessa on tavattavissa myös kaavoittaja.

LISÄTIETOJA SUUNNITELMISTA
Katusuunnitelmien luonnokset löytävät täältä 

Suunnitelma Pakilantiestä liikenneympyrästä Metsäpurontielle  

Katusuunnitelma Pirjontiestä 

Suunnitelma Pirkkolantiestä välillä Maunulantie-Rajametsäntie