Vaikuta Maunulan ja Oulunkylän aluesuunnitelmiin – osallistu asukastilaisuuksiin

409

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Maunulan, Metsälän, Oulunkylän, Pirkkolan, Veräjälaakson ja Veräjämäen alueelle. Aluesuunnitelmassa on mahdollisuus nostaa esiin paikallisia kohteita, jotka kaipaavat kehittämistä. Suunnittelun kohteena ovat Maunulan ja Oulunkylän alueiden yleisten alueiden eli katujen sekä puistojen ja luontoalueiden kehittäminen.

Aluesuunnittelusta järjestetään työpajamaisia asukastilaisuuksia, joissa keskustellaan asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseista katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista. 

Tervetuloa kaikille avoimiin tilaisuuksiin:

  • Tiistaina 20.11. klo 17.30 Oulunkylän yhteiskoululle (Siltavoudintie 24) keskustellaan koko kaupunginosaa koskevasta aluesuunnitelmasta, mukana myös Patolan nykyisten lämpölaitoksen viereen suunniteltavan uuden laitoksen asemakaavamuutos sekä maakaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirto Maunulassa ja Patolassa asuntorakentamisen alta. Esillä myös Käskynhaltijantien ympäristön katu— ja puistosuunnitelmia.
  • Torstaina 22.11. klo 17.30 Maunula-talolle (Metsäpurontie 4) työskennellään työpajamaisesti aiheena laadittava aluesuunnitelma.

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Suunnittelualueen rajaus karttana (5 Mt pdf)

Lisätietoa