Lautakunta päätti Tuusulan bulevardin suunnitteluperiaatteista

520

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 18.12.2018 Tuusulan bulevardin suunnitteluperiaatteista esittelijän ehdotuksesta poiketen. Vastaehdotuksia tekivät Risto Rautava ja Eveliina Heinäluoma. Molempien vastaehtoukset hyväksyttiin. Maunulalaisten kannalta Heinäluoman ehdotus oli kiinnostava: ”Tutkitaan mahdollisuudet haarauttaa Veturitien suuntaan menevä liikenne jo pohjoisempana esim. Käskynhaltijantien risteyksen tienoilla mahdollisesti jopa uusin liikenneväylin.”

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus, Rautava Risto
Lisätään päätösehdotuksen loppuun:
”Hyväksyessään suunnitteluperiaatteet lautakunta korostaa, että jatkosuunnittelussa huomioidaan keskeisenä asiana alueella olevien julkisten toimijoiden kuten koulujen toimintaedellytykset sekä historiallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävien kohteiden säilyttäminen. Lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että prosessin jatkuessa kaavarungon valmisteluun kaikkien Tuusulanbulevardin varrella olevien alueiden asukkaat ja toimijat ovat vahvasti mukana suunnittelussa ja vuorovaikutuksessa.”

Vastaehdotus, Heinäluoma Eveliina
Lisätään päätösehdotuksen loppuun:
”Taivaskallion alue on arvokas luonto- ja historiallinen kohde. Jatkosuunnittelussa varmistetaan ettei Taivaskallion alueelle osoiteta rakentamista. Turvataan Maunulanpuistosta Patolanpuistoon kulkeva viheryhteys. Suunnittelussa kiinnitetään myös erityistä huomiota Louhenpuiston luontoarvojen ja virkistyskäytön turvaamiseen.
Arvioitaessa liikenteen sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä otetaan huomioon suunnittelualueeseen liittyvät muut hankkeet, joilla on vaikutusta Tuusulanbulevardin liikennejärjestelmään. Tutkitaan mahdollisuudet haarauttaa Veturitien suuntaan menevä liikenne jo pohjoisempana esim. Käskynhaltijantien risteyksen tienoilla mahdollisesti jopa uusin liikenneväylin.”

Lautakunta hyväksyi molemmat vastaehdotukset yksimielisesti.

LISÄTIETOJA:

Päätösesitys  

Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet