Pirkkolantien liikenne kiertotielle 4. maaliskuuta alkaen

434

Kadunalaisten johtojen ja putkien siirtotyöt sulkevat Pirkkolantien moottoriajoneuvoilta Metsäpurontien ja Maunulantien välillä 4. maaliskuuta alkaen. Korvaava reitti kulkee Metsäpurontien kautta.

Myös Maunulan alueen bussiliikenne siirtyy poikkeusreiteille 4. maaliskuuta alkaen. Linjat 52, 550 ja 552 ajavat Maunulassa Pakilantieltä Pirkkolantielle Metsäpurontien kautta. Linja 51 siirtyy ajamaan suoraan Metsäläntietä ja kiertää kokonaan Pirkkolan ja Maunulan. Linja 63 ajaa Maunulaan Metsäläntien ja Männikkötien kautta. Tarkat tiedot bussien poikkeusreiteistä selviävät osoitteessa www.hsl.fi sekä reittioppaasta reittiopas.fi.

Pirkkolantien varren tonteille, kuten huoltoasemalle, pääsee ajamaan koko työn ajan. Työt aiheuttavat pienehköjä muutoksia myös jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin.

Metsäpurontien kiertotie on johto- ja putkisiirtojen takia käytössä vähintään kesään 2020 asti. Liikenteen poikkeusjärjestelyt alueella jatkuvat tämänkin jälkeen, jos Raide-Jokerin raitiotien rakentaminen alkaa suunnitellusti kesällä 2019. Tämä edellyttää, että Helsingin ja Espoon valtuustot hyväksyvät Raide-Jokerin lopullisen kustannusarvion.

Pirkkolantien ja Pirjontien varteen on suunniteltu uutta asuinrakentamista ja Suursuonlaitaan rakennetaan uusi päiväkoti. Alueelle on tulossa myös Raide-Jokeri-pikaraitiotie. Uusi rakentaminen edellyttää putkien ja johtojen siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö ja huolto on jatkossakin mahdollista. Muun kunnallistekniikan ohella siirretään myös maakaasun siirtoputkea, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät. Sen pitää olla siirrettynä kesällä 2020 ennen kuin päiväkoti Suursuo-Stigen voidaan ottaa käyttöön. Tietoa työstä on koottu verkkosivuille osoitteeseen hel.fi/johtosiirrot.

Lisää aiheesta:

Havainnekuva liikennejärjestelyistä (pdf)

Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johtosiirrot

Joukkoliikenteen muutokset (HSL)