Kokous 8.4. klo 18 Pirkkolantien ja Pirjontien rakentamisen vaikutuksista

470

Mediapajalla järjestetään ma 8.4. klo 18 kokous siitä, miten tarkastella Pirjontien ja Pirkkolantien rakentamisesta (johtosiirrot erityisesti maakaasuputken siirto) aiheutuneita muutoksia kuten 4.3.2019 tehtyjä Metsäpurontien joukkoliikenteen järjestelyitä.

Asialista
1) miten jäsentää aihealuetta?
2) Maunulan tavoitteet: 1) liikenneturvallisuus, 2) joukkoliikenteen sujuvuus
3) tehtävät
– 15.4.2019 aluefoorumi
– kirjelmä kaupungille
– havainnollistamismateriaali
4) aikataulu
5) seuraava kokous

Kokouksen tarkoitus on jäsentää tilannetta, tunnistaa muutoksesta aiheutuneita ongelmia ja luodata mahdollisuuksia ratkaista ongelmia tai ainakin parantaa tilannetta.