Tuusulanbulevardin suunnittelu etenee

506

Tuusulanbulevardin alueella aletaan laatia kaavarunkoa, joka on tarkoitus viedä päätöksentekoon aikaisintaan vuoden 2020 lopulla. Kaavarunko tehdään koko suunnittelualueelle, asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavarungon valmistuttua asemakaavat tehdään pienempinä palasina, alkaen eteläosasta. Suunnittelutyö on tällä hetkellä keskittynyt enemmän eteläosaan, erityisesti Käpylän aseman seudulle.

Kaavarunkotyön ohella tehdään tarkasteluja ja selvityksiä, joita tarvitaan tarkempaa suunnittelua varten.

Liikenteen osalta tutkitaan muun muassa joukkoliikenteen tulevaa linjastorakennetta. Selvityksen tuloksena saadaan mitoitusta tulevalle Käpylän aseman terminaalille. Lisäksi tehdään muita järjestelmätason selvityksiä.

Syksyllä 2019 on myös tarkoitus käynnistää selvitystyö, jossa tutkitaan mm. Metsälän ja Oulunkylän reunavyöhykkeitä suhteessa tulevaan bulevardiin sekä sitä, missä kohdin olisi mahdollista rakentaa nykyistä tehokkaammin. Samalla on tarkoitus selvittää Metsälän pientaloalueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kaavarunkotyön vuoksi Tuusulanbulevardin suunnittelualueelle sekä osittain siihen liittyville reuna-alueille haetaan rakennuskieltoa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asian toukokuun 2019 lopulla. Rakennuskiellon aikana rakentamiselle tai purkamiselle voi saada poikkeamismenettelyllä luvan, jos se ei haittaa tulevan asemakaavoituksen tavoitteiden toteutumista.

LISÄTIETOJA
Tuusulanbulevardi: Bulevardikaupunginosan suunnitteluohjeet (18.12.2018)