Ala-asteen rakennushankkeen suunnittelu käynnistyy

601

Maunulan ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnittelu käynnistyy. Koulu menee remonttiin alustavan aikataulun mukaan tammikuussa 2022 ja se valmistuu kesällä 2023. Koulurakennuksessa toimivat Maunulan ala-aste lisäksi esiopetus sekä ruotsinkielinen ala-aste ja esiopetuksen. Perusparannuksella ja laajennuksella saavutetaan nykyisten opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaiset tilajärjestelyt.

Maunulan alueen lasten määrän ennustetaan lisääntyvän, joten tarvitaan lisäpaikkoja esi- ja perusopetukseen. Perusparannuksella ja laajennuksella pystytään vastaamaan väestöennusteeseen sekä mahdollistamaan turvallinen, toimiva ja hyvinvointia edistävä oppimisympäristö alueen lapsille. Kouluun tulee 850 oppilaspaikkaa ja 90 esiopetuspaikkaa.

Maunulan ala-asteella on tällä hetkellä noin 530 oppilasta. Tarve on kaikkiaan noin 700 oppilaalle. Suomenkielisten oppilaspaikkojen lisätarve on noin 170. Lisäksi tarvitaan suomenkielisen esiopetuksen tilat noin 42–49 lapselle.

Månsas lågstadieskola järjestää tällä hetkellä opetusta 64 oppilaalle ja tarve on kaikkiaan noin 150 oppilaalle. Ruotsinkielisten oppilaspaikkojen lisätarve on noin 86. Ruotsinkielisen esiopetuksen tilat tarvitaan noin 40 lapselle. Henkilökuntaa tulee olemaan yhteensä noin 115.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa hanke sisältyy vuosien 2019–28 investointiohjelmaan.