Vastaa Tuusulanbulevardin karttakyselyyn 23.6. mennessä!

358

Tuusulanbulevardin alueen suunnitteluun on mahdollisuus vaikuttaa karttakyselyssä, jossa voi kommentoida suunnittelualuetta. Kyselystä on lähetetty postikorttitiedote suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asukkaille. Kyselyn tuloksista järjestetään info- ja asukastilaisuus syksyllä 2019. Vastaa kyselyyn su 23.6.2019 mennessä!

Aikaisemmasta suunnitteluvaiheesta ja suunnittelun tavoitteista voi lukea tarkemmin Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteista, jotka kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 18.12.2018 kokouksessa.

Seuraavaksi käynnistyy Tuusulanväylän bulevardikaupunginosan kaavarungon suunnittelu.

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunginosien kaavarunko hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.6.2019.

LISÄTIETOJA
Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet 

Maunulan 134. aluefoorumi  11.2.2019

Maunulan 131. aluefoorumi 24.9.2018

Maunulan 130. aluefoorumi 16.4.2018

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunginsosien kaavarunko