Maunulan 139. aluefoorumi 2.12. – aiheena Tuusulanbulevardin suunnittelu

673

139. aluefoorumi pidetään ma 2.12.2019 klo 18-20 Asukastalo Saunabaarissa (Metsäpurontie 25, 3. krs., Maunulasali). Aluefoorumilla keskustellaan Tuusulanbulevardin suunnittelusta yhdessä metsäläläisten kanssa.

Tilaisuudessa tulkitaan Tuusulanbulevardin suunnittelua Sirkku Wallinin väitöskirjan ”Managing urban complexity – Participatory planning, self-organization and co-production of urban space” jäsennysten pohjalta.

Maunula-talolla esiteltiin to 21.11. Tuusulanbulevardin suunnittelusta kesäkuusssa tehdyn verkkokyselyn vastauksia, joiden analyysi osoittautui ongelmalliseksi vastausten suuren määrän takia.

Kaupunki keskittyy jatkossa suunnittelualueen eteläosan suunnitteluun ja vuorovaikutukseen.

Ohessa on kuvia 18.12.2019 hyväksytystä raportista Tuusulanbulevardi – Bulevardikaupunginosan suunnitteluperiaatteet sekä aikatauluja yleiskaavan toteutusohjelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunnassa 18.12.2018 hyväksytty raportti Tuusulanbulevardi – Bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet: www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatos/2018/Kymp_2018-12-18_Kylk_36_Pk/7A556515-3A2C-CEB3-8ED9-6778AF700000/Liite.pdf

Oulunkylä Maunula aluesuunnitelman luonnoksessa lienee ennakoitu yleiskaavan toteuttamisesta syntyvät kaavamuutokset: www.hel.fi/static/hkr/aluesuunnitelmat/oulunkyla_maunula_alsu/ouma_metsa_ja_puustoinen_verkosto.pdf

Edellinen aihetta käsitellyt 134. aluefoorumi 11.2.2019