Kehittäminen

Kaupunginosamme kehittäminen yhä paremmaksi paikaksi asua on kaikkien tavoite. Asukkaiden on hyvä olla tietoisia erilaisista kehittämishankkeista, joita eri toimijat alueella toteuttavat. Siksi tässä kehittäminen-osiossa seurataan kaupunginosaamme koskevia hankkeita, niin julkishallinnon toimeenpanemia kuin muitakin.

Maunula-Seura on kaikkien maunulalaisten asiaa ajava yhdistys, joka kuulee asukkaita ja kehittää Maunulaa yhteistyössä asukkaiden ja kaupungin kanssa.

Yhteistä Maunulan kehittämiskeskustelua käydään Maunulan aluefoorumilla, joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Sen tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tilaisuuksissa kerätään kirjallista palautetta, jossa voi ehdottaa käsiteltäviä teemoja. Aluefoorumeissa ei tehdä päätöksiä.

Kehittäminen ja hankkeet 2011-2020

>> Kehittäminen ja hankkeet vuosina 2000-2010